Etablererveiledning

Har du en forretningsidé eller vurderer å starte opp egen næringsvirksomhet, kan du få gratis veiledning i oppstarten. Vi tilbyr etablerere i Sigdal, Modum og Krødsherad veiledning som et første steg på veien. Terskelen for å snakke med oss er lav – alle som bærer på en idé eller ser en ny mulighet skal få tilgang på informasjon og veiledning.

Vi gir deg mulighet for gjennomgang av forretningsidé, økonomi, markedsføring og finansiering. Det gis også bistand til søknader om økonomisk støtte, etablererstipender, registrering av foretak og hjelp i forbindelse med bankfinansiering. I tillegg til egen kompetanse, har vi knyttet til oss medarbeidere med god fagkompetanse og lang erfaring innen bedriftsetablering og etablererveiledning.

Du må registrere deg ved å fylle ut et enkelt skjema før du avtaler tid med vår veileder. Trykk på knappen under:

registreringsknapp2

Gründerkafé MB på facebook

Bli gjerne med i facebookgruppen Gründerkafe MB for å få med deg nyheter og arrangementer for deg som er gründer eller har etablert bedrift i Midt-Buskerud.

Framtidsretta landbruk

Om Framtidsretta landbruk

Økt matproduksjon og verdiskapning i Numedal og Midt-Buskerud

Framtidsretta landbruk er et prosjekt i regi av Buskerud Næringshage på vegne av de seks kommunene i Midt-Buskerud og Numedal. Det har vært et vellykket forprosjekt i Numedal der over 20 bønder er godt i gang med utviklingsplaner, bygningsprosjekter og investeringer i landbruket. Målet er å nå alle bønder med informasjon og kompetansetilbud – det er viktig å skape gode møteplasser – både for de som er i næringa og for de som vil inn i næringa. Hoveddelen av prosjektet vil likevel være å bistå de bøndene som går med reelle investeringsplaner eller utviklingsprosjekter. Tanken er vi skal bistå både de som skal bygge nå, men også de som eier eller skal eie og som tenker langsiktig.

Vi vil synliggjøre de møteplassene som finnes slik at folk kan treffes mens de tenker, og ikke minst at de finner samarbeidspartnere de kan søke faglige råd hos mm.
Følg med på denne sida, så skal vi dele arrangement fra de ulike faglagene, landbrukskontorene og foredlingsledda. Vi skal også dele gode historier om folk som tør å satse, men som sjølsagt står i noen hektiske og krevende tider. Norge trenger bonden er et godt slagord – og vi trenger særlig de som tør å utvikle noe nytt og har tro på landbruket.

Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge, Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsfondet Trillemarka, Nore og Uvdal-, Rollag-, Flesberg-, Sigdal-, Krødsherad- og Modum kommune.

Se mer om prosjektet på www.framtidsrettalandbruk.no