Flesberg kommune

Flesberg kommune ligger i Numedal, og vi har gode naboer rundt oss med Kongsberg i sør, Tinn og Notodden i vest, Rollag i nord og Sigdal og Øvre Eiker i øst. Vi ligger sentralt plassert på Østlandet med ca. en time til eksempelvis Oslo eller Larvik.

Flesberg er en god kommune å bo i, og vi har tradisjon for å ta vare på oss selv, hverandre og lokalsamfunnet. Servicetilbudene våre er gode, og de tilbudene vi ikke har selv, befinner seg i vår umiddelbare nærhet. Vi kan være stolte over at vi er et lokalsamfunn preget av trivsel. Det at vi er en MOT- kommune betyr at vi legger vekt på medmenneskelighet og gode holdninger i hele vår kommune.

Vi som bor her er utadvendte og hyggelige. Vi lar oss begeistre, engasjere og mange av oss er evige optimister med tro på fremtiden. Dugnadsånden lever fortsatt i Flesberg, og vi har lange tradisjoner på at sammen kan vi få til mer.

Vi har i mange år satset mye på den oppvoksende generasjon. Dette er fortsatt et satsningsområde for oss, og jeg som ordfører vil fortsatt jobbe for at vi skal bli enda bedre på dette området.

Vi tar vare på hverandre, og gjør selvfølgelig vårt beste for at syke og eldre skal oppleve en trygg behandling og en verdig alderdom.

Les mer på www.flesberg.kommune.no