Krødsherad kommune

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Krødsherad. Videre er turisme og reiselivsnæring en viktig bærebjelke.

Industrien er godt utviklet med flere bedrifter som har lykkes bra både nasjonalt og internasjonalt. Jord- og skogbruk er tradisjonelt viktige næringer i bygda og økologisk landbruk er et satsingsområde. Entreprenørånden er stor, og mange har startet opp egen bedrift innen et bredt spekter av bransjer, alt fra ulike håndverksfag til økologisk matproduksjon.

Les mer på www.krodsherad.kommune.no