Modum kommune

Kommunestyret i Modum vedtok i mai 2010 Strategisk næringsplan for Modum kommune. Strategisk næringsplan inneholder analyse av næringslivet i kommunen og inkluderer en rekke konkrete tiltak for å oppfylle strategiene på kort og lang sikt.

Visjon:
Modum kommune skal skape gode vilkår for eksisterende næringsliv og fremstå som en attraktiv kommune for etablerere.

Strategier:
Infrastruktur – Modum kommune skal tilrettelegge effektiv infrastruktur for næringslivet.
Kompetanse – Modum kommune skal arbeide for kompetanseheving blant innbyggerne og tiltrekke kompetanse til Modum.
Veiledning – Modum kommune skal tilby rask og kompetent veiledning og saksbehandling til næringsdrivende
Samarbeidspartner – Modum kommune skal være en god samarbeidspartner og en samfunnsansvarlig næringsaktør

Hovedpunkter om næringslivet i Modum:

  •     Næringslivet i Modum består av mange små bedrifter.
  •     Den brede sammensetningen av bedrifter gjør kommunen lite sårbar for svingninger i økonomi og arbeidsmarked.
  •     Modum er en attraktiv bokommune. Innflyttingen er god og innbyggerne er villige til å pendle til jobber utenfor kommunen.
  •     Modum er del av et stort arbeidsmarked, der arbeidstakerne jobber på kryss av kommunegrenser.
  •     Utdanningsnivået i kommunen er økende, men ligger fortsatt under landsgjennomsnittet.
  •     Det er relativt få arbeidsplasser som etterspør høyere kompetanse.
  •     Kommunen, innbyggerne og næringslivet samarbeider med mange ulike nabokommuner og regioner.

Les mer på www.modum.kommune.no