Næringshagene i Norge

Næringshagene i Norge er næringshagen for næringshagene. Et samarbeidsforum for næringshager er å leve som vi lærer – møteplasser er ynglested for ideer og videreutvikling, for motivasjon og nettverksbygging.

Hos Næringshagene i Norge er plagiat fullt lovlig, og vi arbeider med å utvikle felles løsninger på praktiske oppgaver – som design og nettsteder. Det gjør hverdagen enklere og billigere for medlemmene og frigjør tid til det vi helst vil drive med: utvikle bedrifter.

For myndigheter og virkemiddelapparat er sammenslutningen Næringshagene i Norge et felles og tungtveiende kontaktpunkt. Den samlede kreativiteten, aktiviteten og de resultatene vi kan dokumentere gjennom å stå sammen, er det beste argumentet for at næringshagetanken skal leve og utvikle seg videre.