Nore og Uvdal Næringsselskap

Nore og Uvdal Næringsselskap SA arbeider for en positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Videre skal selskapet være et støtteapparat som bistår sine medlemmer til å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme virksomheter. Selskapet drives med et ideelt, og ikke økonomisk formål.

Les mer om Nore og Uvdal Næringsselskap SA på www.nusba.no