Rollag kommune

Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Buskerud, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har snaue 1400 innbyggere. Hovednæringsveger er landbruk og industri. Kommunens største bedrift er Kongsberg Automotive ASA. Det finnes også flere mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m.

Gjennom omstillingsprosessen i Rollag kommune, er det inngått en avtale om å bistå bedrifter i Rollag. Dette er ledd i å skape flere arbeidsplasser i Rollag og sørge for en god vekst i de bedriftene som allerede er etablert. For mer informasjon om omstillingsprosessen: http://www.rollag.kommune.no/nb-no/omstilling_og_nyskaping/

Den største servicebedriften er Rollag kommune med om lag 180 ansatte. Kommunesenteret er Rollag med statlige og kommunale kontorer. I Rollag ligger også Numedal Folkehøgskole – Idrettsskolen med idrettsanlegg og svømmehall.

Rollag fra sør Rollag kommune kan by på ren og vakker natur, rike kulturminner og mange aktivitetsmuligheter. Nordvest i kommunen ligger Vegglifjell, som er en av innfallsportene til Hardangervidda.

Les mer på www.rollag.kommune.no