Buskerud Næringshage skal bidra til utvikling hos gründere og bedrifter som ønsker vekst. Vi skal arbeide for lokal næringsutvikling ved at talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand. På denne måten vil vi bidra til å øke antall arbeidsplasser i kommunene hvor vi er representert.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.

Arrangement

Se alle arrangement