Blink Hus Sigdal

Månedens bedrift august 2019

Mandag denne uka tok daglig leder Gunbjørn Vidvei (til venstre på bildet) med seg sju kolleger på foredraget «det er meg kommer an på» med Gyrid Beck Solberg på Simostranda. – Det var inspirerende, slår den blide og litt forsiktige eggedølingen fast. Han mener flinke ansatte med gode holdninger, fulle av yrkesstolthet, nettopp er grunnen til at det går bra med Blink Hus Sigdal. For sin egen del føler han alltid at neste år må det bli roligere, men likevel skjer det bare mer!

Hvem er dere?
Blink Hus Sigdal er totalleverandør av boliger.   – Vi har ca 20 ansatte, og fire av disse er tømrerlærlinger, det er jeg litt stolt av! Tradisjonen hos Blink Hus har vært å leie inn lokale håndverkere, og at det ikke har vært fast ansatte tømrere. Nå ser han behov for begge deler. – Vi har økt antallet ansatte, men kommer til å fortsette å leie inn våre dyktige samarbeidspartnere, forklarer han.

Gunbjørn Vidvei tok over som daglig leder etter sin far, Kristian, i 2014. Han eier selv 90 % av firmaet, mens 10 % eies av Eggedal Sag.

Når ble bedriften etablert?
Blink Hus Sigdal ble startet i 1983 av Kristian Vidvei. På det tidspunktet var sønnen, nåværende daglig leder Gunbjørn Vidvei, bare ett år gammel.

Hva driver dere med?
Blink Hus Sigdal bygger hus. Tradisjonelt har det vært mest folk som allerede har kjøpt tomt, som har kommet til oss for å få hus på tomta, forklarer Gunbjørn Vidvei. I tillegg har Blink Hus Sigdal produsert egne tre-elementer siden 90-tallet. I fjor skilte de ut driften av dette i eget selskap som fikk navnet «Trehus Element» samtidig som de åpnet ny elementfabrikk i Eggedal.

De siste åras store satsing har likevel vært det helt nye boligområdet «Sandsbråten Panorama». Her har Blink Hus for første gang investert og utvikla et helt nytt boligområde. Det ligger i sørenden av Soneren, har panoramautsikt over bygda og mot den velkjente silhuetten av Andersnatten, og Gunbjørn Vidveis drøm var at dette skulle skille seg ut i mengden, og friste nye innbyggere til å bosette seg i Sigdal. – Hm, det er nok ingen som har klint til på denne måten her før, så det er spennende nybrottsarbeid. – Vi forsøker å skape et behov som ikke har vært i Sigdal før.

Åssen går det?
Da Gunbjørn tok over i 2014 hadde bedriften vokst ganske fort. – Målet mitt har hittil vært å stabilisere omsetningen på rundt 100 millioner i året, og det har vi klart, forklarer han. Men han mener likevel det er sunt å ha ambisjoner om å vokse litt framover. – Vi har rigga administrasjonen slik at vi kan øke omsetningen nå. – Det er jo viktig å ha rom for å ansette når flinke folk dukker opp, forklarer han. Og han gir tydelig uttrykk for at en stabil arbeidsstokk, kompetanse og gode holdninger er kjernen i bedriften. – Så derfor må vi sørge for trivsel på jobben!

Muligheter?
I Sandsbråten Panorama er det 22 tomter for enebolig og tomannsboliger, og plass til 13 kjedede boliger. – I løpet av det siste året er 12 tomter reservert, og de siste 14 dagene har vi signert kontrakter med sju av disse. Fem til står altså for tur. – Omtrent halvparten av de som har tinget tomt til nå bor allerede i Sigdal, og resten er utflytta Sigdølinger. I tillegg tar jo de som flytter heimat med seg kjærester og familier. – Vi gjorde dette for å få flere til å flytte til Sigdal, og det ser ut til å lykkes. Det er veldig artig!

Utfordringer?
– Byggebransjen er kompleks og sammensatt. For oss som en liten aktør er det vanskelig å påvirke hvordan man bygger hus og hytter. Vi må ta til oss nye ting når de kommer og holde motivasjonen og arbeidslysta oppe. Hvis vi er gode på holdninger og motivasjon, så har vi gjort mye, tror den sindige Blink Hus sjefen. – Vi har lagt på 5 cm ekstra isolasjon hver gang det kommer ny tech, men ut over det er det egentlig en bransje der få ting har endra seg. – Men det skjer mye spennende innen smarthus-teknologi og robotisering, og vi lurer jo på når dette får praktisk betydning ute på byggeplass. – Også er det en del døgnfluer i bransjen – fordi de bare er ute etter profitt. Vi vil være den stabile aktøren som har ansatte som er dyktige og har rette kompetansen. Det kan gjøre at vi overlever.

Innovasjon i praksis
Gunbjørn Vidvei skjeler til bedrifter som Hallingplast og Ål-hytta som begge har hatt stor vekst og gått bra, og likevel meldt seg på Innovasjonsløft, eller Innovasjon i praksis. Nå har han gjort det samme. Han tror det er viktig å være forberedt på endringer, og tror en motivert arbeidsstokk er det viktigste verktøyet han kan ha. – Nå har vi meldt oss på Innovasjon i praksis, og kommer nok til å jobbe med et prosjekt med organisasjonskultur framfor å utvikle et nytt produkt. – Inspirasjon og motivasjon hos de ansatte er viktig, det for det å ha folk i arbeid i dag er noe helt annet enn for 50 år siden.

Hva får Blink Hus Sigdal igjen for å være målbedrift?
– For meg er det veldig ålreit å ha et nettverk med andre ledere – noen å prate og diskutere med. I tillegg er det bra at det blir arrangert møteplasser. – Og hvis vi klarer å få den effekten av «Innovasjon i praksis» som jeg håper på, så tror jeg det vil innebære en av de største forskjellene for Blink Hus Sigdal siden jeg tok over som leder.